Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Народно читалище „ПРОСВЕТА -1927“ с. Гуркво

История

1917г.

В Гурково е основано културно-просветно дружество „Развитие“, и което членува около 20 младежи.

Наред с училището съществена роля за духовния подем на гурковци имат и създадените през различни периоди културни институции. За начало на активна духовна дейност се счита времето след 1917 – 1918г., когато сред по-будните младежи се заражда потребност от продължаване на учението и изяви. В Гурково е основано културно-просветно дружество „Развитие“, и което членува около 20 младежи. Читалищните дейци организират събрания, вечеринки, сказки. Дружеството има съвместни прояви с младежи от Литаково, Новачене и други села. Представяни са пиесите „Многострадална Геновева“, „Чорбаджията“. „Балканска комедия: и др. Младежите, които започват културно-просветна работа, са Найден Христов, Иван Цветков, Атанас Попиванов, Цветко Илиев, Илия Атанасов, Георги П. Донов, Петко Иванов, Васил Бенчов и Петко Велчов.

1917г.

1928г.

На 1 април 1928г. по инициатива на местните учители са записани 40 членове.

На 1 април 1928г. по инициатива на местните учители Вавсил Бенчов, Иван Цв. Андров, Атанас Попиванов и Петко Велчов в селото е учредено читалище „Просвета“ с председател Илия Атанасов, подпредседател Петко Ив. Драганов, секретар Атанас Попиванов, касиер Петко Велчов, библиотекар Иван Цв. Андров и контролна комисия: Вельо Лаков, Никола Н. Първанов и Никола Ц. Йотов. Записани са 40 членове.

Първоначално читалището се помещава в стая без наем у Петър Дилчов, за което е обявен за почетен член. След това е преместено у Ангел Стоев и на други места. В читалището редовно са изнасяни сказки и четения, а в библиотеката са раздавани книги, списания и вестници. Само за една година са организирани 21 сказки от учителите Бенчев, Цветков, Попов и Велчев. Проведени са два курса по овощарство с ръководител Иван Цв, Андров, на които е показано облагородяване на овощия. Има и курс за подготвяне на частни ученици за прогимназиално образование.

Постепенно авторитетът на читалището нараства и членовете достигат до 100 души. В него се събират интелигентните и прогресивни младежи и девойки. Играят се пиесите: „Под игото“, „Обесването на В. Левски“, :Пратеникът от Тракия“, „вампир“, „Баща и синове“ и др. В сценичната дейност участват Васил Найденов, Георги Ценов, Кръстьо Пиротски, Петко Иванов, Васил Иванов, Григор Илиев, Катя Петрова, Павел Николов, Любомир Найденов, Георги Ганчев, Анка Василева, Грегор Василев, Георги Алипиев, Надка Радулова, Радка Драганова, Генка Найденва, Павел Вушов, Петко Вутов, Тодор Драганов, Тодор Найденов, Рачо Донов и др.

По-дейни председатели на читалището са Васил Бенчев, при който членовете достигат 124 души; Илия Атанасов; Георги П. Бабалски; Ив. Цветков; Ангел Грънчаров.

Началото на библиотечното дело се слага с дарение от 125 тома книги. Впоследствие се закупуват още и броят им нараства бързо. От частна къща библиотеката е преместена в общинска сграда, съвместно с клуба на РП и ДСНМ. За осъществяването на голяма и съдържателна дейност способстват богатият избор на книги и подходящите условия в сградата. Библиотечната работа е подкрепяна системно от отдел „Култура“ при ОбНС – Ботевград с председател Лазар Нинов.

1928г.

1945г.

На 7.11.1945г. е основано женско дружество „Самообразование“.

През първата половина на 40-те години на ХХ век в Гурково културно-просветна дейност развиват учредените „Младежки червен кръст“, „Християнско дружество“, „Въздържателно дружество“. На 7.11.1945г. е основано женско дружество „Самообразование“.

Културно-просветните институции, са мост който свързва миналото, настоящето и бъдещето. Всички, които са минали през школата на гурковските учители и обществени дейци, са съхранили трайни спомени и вълнения, както и частица от тяхната всеотдайност. Имената на тези просветители ще останат завинаги в духовната съкровищница на Гурково. Техният пример и добродетели са достойни за подражание.

1945г.

Културен календар

Предстоящи събития

There are no events

Библиотека – История
Ръководство
Документи
Дейности – Състави
Клубове:

Фестивали и конкурси

юли 2024

Skip calendar days
Back to calendar days

Още

Address

Област СОФИЯ
Община БОТЕВГРАД
Град/село СЕЛО ГУРКОВО
Адрес п.к.2145

Open in Google Maps

Opening hours

 • понеделник
  9:00 - 18:00
 • вторник
  0:00 - 0:00
 • сряда
  0:00 - 0:00
 • четвъртък
  0:00 - 0:00
 • петък
  0:00 - 0:00
 • събота
  0:00 - 0:00
 • неделя
  0:00 - 0:00
Back to top