История

  През 2005 г. се положи началото на изграждането на Регионални експертно консултантски центрове „Читалища”. Те подпомагат националната политика към читалищата, основана на принципите на децентрализацията, съхраняване на местните традиции и активното гражданско участие. Осъществяват дейности за читалищата от цялата област, на чиято територия функционират.                   

  Основни задължения на центровете:

За контакти с Регионални експертно – консултативни и информационни центрове „Читалища“ в цялата страна:  http://mc.government.bg/page.php?p=46&s=27&sp=13&t=18&z=20 

Културен календар