Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Библиотека- Услуги. Ценоразпис

1.Годишна читателска карта в размер :

   за ученици и студенти –  5.00 лв.

   за всички останали читатели – 5.00 лв.

   за пенсионери и инвалиди -3.00 лв.

   за временна читателска карта за 1 ден (само за читалня) – 1.00 лв.

 2.Депозит на читатели без постоянно местоживеене в града – 10.00 лв.

 3.Ксерокопие формат А4 – 0.10лв.

 4.Компютърна разпечатка  формат А4 – на 1 стр. 0.10 лв.

 5.Сканиране (до 5 стр.) само от библиотечен документ – 0.10 лв.

 6.Прехвърляне на информация (само с консумативи от библиотеката) на CD-1.50 лв.

Настоящият Ценоразпис е изготвен на базата на: Наредба за опазване на библиотечните фондове, Правила за обслужване на читателите и е съобразен с пазарните цени на услугите.

Back to top