История

Общинска читалищна библиотека ”Иван Вазов” – гр. Ботевград води началото си от 1883г. с откриването на читалище ”Напредък”. Основана като малка книжовна сбирка отначало се помещава в частна къща, а по – късно в учебна стая на училището. Библиотеката се ползва предимно като читалня, в която прогресивните граждани прекарват част от времето си да прелистват вестници и списания на български и чужди езици. Устройват се вечерни курсове и сказки.
Първоначалният книжен фонд на библиотеката е 700-800 тома., образуван от дарения на местни родолюбиви орханийци.

Ръководство
Документи
Фестивали и конкурси
Библиотека

Общинска читалищна библиотека ”Иван Вазов” – гр. Ботевград води началото си от 1883г. с откриването на читалище ”Напредък”. Основана като малка книжовна сбирка отначало се помещава в частна къща, а по – късно в учебна стая на училището. Библиотеката се ползва предимно като читалня, в която прогресивните граждани прекарват част от времето си да прелистват вестници и списания на български и чужди езици. Устройват се вечерни курсове и сказки.
Първоначалният книжен фонд на библиотеката е 700-800 тома., образуван от дарения на местни родолюбиви орханийци.