Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Народно читалище „Христо Ботев“ с. Краево

История

1927г

На 7 октомври 1927г. е създадено читалището в с. Краево, като го именуват „Христо Ботев“.


В първото му ръководство влизат Иван Дамянов, Иван Ценов и Младен Вълков.
В читалищната дейност активно се включват и ученици от различните училища от Орхание, Враца, София и други градове. Книгите за библиотеката отначало се събират чрез дарения, но по-късно се закупуват чрез средства събрани от утра, вечеринки и различни дейности, като читалищният народен съюз също подпомага даренията за библиотеката
Първите прояви на читалището са здравни беседи, необходимостта от хигиена, възпитанието на децата, изнасят се реферати, доклади за Освобождението на страната от турско робство. С увеличаване на интелигенцията започват и театралните представления, вечеринки за Коледа, Нова година и Великден. Първоначално вечеринките се правят в долната стая на старото училище с импровизирана сцена. Завесата и декорите са от черга, а вечерите завършвали с веселия от духовата музика.

1927г

1933г.

След откриване на новото училище през 1933г., дейността на читалището се разширява.

Едната класна стая се използва за салон, а представленията стават на предвидената сцена със завеса. В една от стаите на училището е подредена библиотеката и в нея се провеждат репетициите и заседанията на читалищното ръководство. За празниците се формира театрална трупа, в която се включват по-будните младежи и девойки в селото и почти всички ученици от гимназиите. Активно работят Васила и Цанка Димитрови, Дило Диков, който е и режисьор на пиесите, Йордан Петров, Петко Георгиев, Леко Иванов, Георги Ангелов, Траяна и Радка Трифонови, Иван Ценов и други. Салонът се осветява с газови лампи.

Членовете на читалищните настоятелства, въпреки смените, са морално здрави и прогресивни за времето си хора. Най – известни читалищни дейци са Георги Тодоров, Георги Ангелов, Иван Цеков Дамянов и Крум Тодоров. Освен вечеринките и представленията, се правят екскурзии и срещи с младежи от съседни села.

Читалище „Христо Ботев“  първо закупува радиоапарат „Телефункен“ с батерии, за да могат хората да научават новините.

Към читалището, в София, е създадено Циклостилна група, която подпомага читалището с финансови средства. Закупена е радиоуредба, селото и махалите са радиофицирани.

С разширяване на Работническия младежки съюз, Младежкия земеделски съюз и Работническата партия, някои хора смятали, че читалището ще стане излишно, но животът показал друго. Нуждата от знания на младежите и възрастните не намаляла. Към читалището се организират курсове по готварство, грижи за децата и други. Членската маса се увеличава, а по време на избори активистите се включват в направата на стентабла, стенвестници, посещения на избирателите по домовете за разясняване на програмите за развитие на селото и подобряване бита на населението.

След началото на масовата миграция на населението към градовете и промишлените центрове, дейността на читалището не замира, макар и да намалява. Данните за взиманите книги от библиотеката говорят за това. Въпреки финансовите затруднения, читалището се снабдява редовно с произведения на съвременни автори.

1933г.

1960г.

Ръководството на читалището, а активното участие на цялото население в Краево,

През шестдесетте години ръководството на читалището, а активното участие на цялото население в Краево, решава да построи читалищна сграда с голям салон, стаи за репетиции, библиотека, заседателна зала и други необходими помещения. Това е първата читалищна сграда, която е построена от самите селяни, без помощта на държавата. Съседните села много по-късно построяват читалищни домове, но с държавни средства.

1960г.

1964г.

Интелигентните краевци, работещи в Ботевград, подемат инициативата

Откриването на читалищната сграда става през 1964г. В началото на новия век се забелязва известно раздвижване за подобряване дейността на читалището. Интелигентните краевци, работещи в Ботевград, подемат инициативата за разширяване и подобряване на читалищната дейност. В помещенията на сградата са настанени кметството, пощата. Здравната служба, а за известно време и кооперативният магазин.

Споменът за многообразните инициативи на читалището е още жив, въпреки че е минало много време от тогава. Включването на млади и интелигентни хора дава надежда, че и в бъдеще читалището ще продължи да бъде средище за поддържане на българщината и обичта към Отечеството.

1964г.

Културен календар

Предстоящи събития

There are no events

Библиотека – История
Ръководство
Документи
Дейности – Състави
Клубове:

Фестивали и конкурси

юли 2024

Skip calendar days
Back to calendar days

Още

Address

Област: СОФИЯ
Община: БОТЕВГРАД
с. КРАЕВО
Адрес: п.к.2149

Open in Google Maps

Opening hours

 • понеделник
  9:00 - 18:00
 • вторник
  9:00 - 18:00
 • сряда
  9:00 - 18:00
 • четвъртък
  9:00 - 18:00
 • петък
  9:00 - 18:00
 • събота
  Closed
 • неделя
  Closed
Back to top