Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища” /РЕКИЦ/

История

  През 2005 г. се положи началото на изграждането на Регионални експертно консултантски центрове „Читалища”. Те подпомагат националната политика към читалищата, основана на принципите на децентрализацията, съхраняване на местните традиции и активното гражданско участие. Осъществяват дейности за читалищата от цялата област, на чиято територия функционират.                   

  Основни задължения на центровете:
  • Създаване на база данни, представяща всички действащи читалища в съответната област.
  • Осъществяване на методическа и експертно-консултантска дейност.
  • Разработване на експертни становища по състоянието и проблемите на читалищата, предоставяне на Министерството на културата, областните и общинските администрации.
  • Подготвя и подпомага читалищата при разработване и участие в проекти.
  • Организиране и участие в осъществяването на обучителни програми, курсове и други квалификационни дейности.
  • Координира участието на читалищата в териториалната библиотечно-информационна мрежа и подпомага модернизирането им като основни културни и информационни центрове за местната общност.
  • Организиране и провеждане на регионални срещи по проблемите на читалищата.
  • Партниране с други организации за осигуряване на широка информираност на местната общност за процеса на Европейската интеграция.

За контакти с Регионални експертно – консултативни и информационни центрове „Читалища“ в цялата страна:  http://mc.government.bg/page.php?p=46&s=27&sp=13&t=18&z=20 

Културен календар

Address

Област: София - област
Община: Ботевград
гр. Ботевград п.к. 2140
адрес: пл. "Освобождение" 12

Open in Google Maps

Back to top